Achtergrond

Op 18 mei 2011 vond op het gemeentehuis in Winschoten de ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst tussen het OOG (Ondernemerskring Oost-Groningen) en de gemeente Oldambt.

Deze samenwerkingovereenkomst is onder andere opgezet om binnen het Oldambt eens in de twee jaar een ondernemersprijs uit te reiken. Hiermee wil het OOG in samenwerking met de gemeente de kwaliteiten van het Oldambtster bedrijfsleven beter profileren. Bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Oldambt en leden van de Ondernemerskring Oost-Groningen kunnen zich (laten) nomineren voor de ondernemersprijs Oost-Groningen.
 

Ondernemerskring Oost-Groningen
De Ondernemerskring Oost-Groningen is in 1981 op initiatief van een aantal Winschoter bedrijven opgericht. Interactie tussen de leden en versterking van het lokale ondernemersklimaat, dat is kort en bondig de doelstelling van het OOG. Met het organiseren van formele en informele bijeenkomsten wordt hier invulling aan gegeven. Met een ledenbestand van ongeveer 180 bedrijven uit de regio is de vereniging uitgegroeid tot een zeer dynamische organisatie.

 

Gemeente Oldambt
De gemeente Oldambt, de tweede gemeente van de provincie Groningen, maakt een sterke ontwikkeling door. Het heeft een centrumfunctie voor 80.000 inwoners in Oost-Groningen. Als jongste watergemeente van Nederland is de uitstraling nog groter. Het nieuwe Oldambtmeer, ter grootte van het Sneekermeer, trekt recreanten uit heel Noord-Nederland en Duitsland. Binnen de gemeentegrens zijn circa 2.250 bedrijven gevestigd. Uiteenlopend van éénmanszaken tot internationaal opererende bedrijven.