Jury Ondernemersprijs Oost-Groningen

Uit alle online aanmeldingen kiest de jury drie ondernemers/bedrijven voor nominatie. Als deze kandidaten akkoord gaan met hun nominatie, volgen er bedrijfsbezoeken, interviews en een financiële beoordeling.

Globaal kijkt de jury naar ondernemerschap, werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid, financiële solvabiliteit en innovatie.

De jury bestaat uit de volgende personen: